ÜRÜNLERİMİZ

ENDÜSTRİYEL BOYA

Metal yüzeylerin üzerine gerekli islemler yapıldıktan sonra önce Kardelen Endüstriyel Astar uygulanır. Astarın burada uygulanma amacı kendisinde sonra uygulanacak olan son kat boyadan maksimum verimlilik elde etmektir. Astar ;yüzeyleri son kat boyaya ön hazırlıktır. Astar boya ham metal yüzeylerde olusturdugu özel film tabakası ile (mikron derecesinde yüzeyin genisletilmesi) son kat boyanın yapısmasında ve dayanımının artmasında büyük rol oynar. Ne yazık ki astar uygulamaları maliyetli,is yükü getiren bir is gibi gözükse de, dayanıklılıgı arttırmak, daha pahalı bir malzeme olan son kat boyanın metrajını arttırarak maliyetli olmasının karsılıgını vermektedir.

Genelde son kat boyayı inceltme oranından daha fazla inceltip astar niyetine kullanılması tamamen yanlıstır. Belirlenen oranın dısında yapılan inceltmelerde boya özelligini yitirecektir.

Genelde hava tabancası ile kullanılan Endüstriyel boyalar 1,9-2,5’lik meme uçlarına sahip tabancalarla tatbik edilmelidir. Yüzey genisliginin artması durumunda uç açıklıgı arttırılabilir uygulama yapılan yüzeye 40-80 cm uzaklık en dogru yöntemdir. Tabanca ile uygulanan isletmelerde rüzgar

almayan yerde uygulama yapılması boya verimliligini arttıracaktır.ikinci kat boya için en az 10 dakika beklenmelidir.Endüstriyel boyanın tam kuruma süresi 1 saat olup kemiklesme süresi 14 saattir.